Åpent årsmøte i Sjusjøen & Omegn Skiforening

Midtfjellkoia

Midtfjellkoia ved Birkebeinerløypa
Skjærtorsdag 5. april 2012 kl. 13.00

 

Medlemmer i foreningen inviteres til åpent årsmøte ute, ved Midtfjellkoia i Ringsakerfjellet.  Alle hytteeiere ellers i området inviteres også til møtet.

 

DAGSORDEN

 

1.     Årsmelding og regnskap for 2011

2.     Planer for 2012

3.     Innspill og spørsmål fra medlemmene til styringsgruppa.

4.     Ordet fritt.

 

Vel møtt!  Nes Røde Kors Hjelpekorps har Midtfjellkoia åpen for servering.  Det tas værforbehold, hvis møtet må avlyses varsles dette på www.sjusjoen.com