Årsmøte 2017

årsmøte SOS

Medlemmer i foreningen inviteres til åpent årsmøte, i hallen på Sjusjøen Langrennsarena. Alle hytteeiere i området inviteres også til å delta.

Sjusjøen Langrennsarena, skjærtorsdag 13. april kl. 10.00.

Dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Konstituering av årsmøte med valg av møteleder, referent og 2 personer til å signere protokollen.
3. Rapport fra virksomheten 2016
4. Regnskap for 2016
5. Kontigenter 2017
6. Orientering om revisjon av forslaget til sti, sykkel og løypenettet mot 2035
7. Aktivitetsplaner for 2017
8. Innkomne saker

Vel møtt!
Styringsgruppa i SOS