Hva jobber vi med?

Sjusjøen & Omegn Skiforening tilbyr i dag:

  • 300 km merkede, preparerte skiløyper
  • Utallige km merkede turstier og sykkelveger

Sjusjøen & Omegn Skiforening skal sikre:

  • Merking og skiliting av stier, sykkelveger og skiløyper
  • Vedlikehold og utbedring av skiløypenett samt etablering av nye traseer
  • Rydding, vedlikehold og tilrettelegging av nye stier
  • Preparering av skiløyper
  • Ajourføre skiløype-, sti- og sykkelkart