Hvem står bak?

  • RingsakFjellet Fritid
  • Nes Almenning
  • Pihl AS
  • Ringsaker Almenning
  • Brøttum Almenning
  • Velforeningene i Ringsakerfjellet
  • Næringslivet
  • Hytteeierne