INSTRUKS FOR LØYPEKJØRING LJØSHEIM OG HAMARSETERHØGDA for 2010/2011

947951_B89254_09012010050_500x375

INSTRUKS FOR LØYPEKJØRING LJØSHEIM OG HAMARSETERHØGDA for 2012/2013

 

 

GENERELT

 

1.     Det kjøres ikke ned til Åkersetra, dette ordnes av HHT med scooter.

2.     Tidligløyper på Ljøsheim og Hamarseterhøgda – før det er tilgjengelig med løypemaskin – administreres og betales av den enkelte velforening.  Hjelpekorps vil kunne kjøre scooterspor på ubrøyta vei etter nærmere avtale.

3.     Det skal være oppkjørt løype til Hygga innen kl 10.00  Alle løyper skal i utgangspunktet være oppkjørt til ca kl 11.00

 

 

TIDLIGLØYPE HYGGA – KOPNAGLEN FØR JUL

 

Hvor:        T/R Hygga - tidligløype Kopnaglen
                 

Når:          Kjøres, når det er snø nok, med samme regularitet som tidligløype på
                  Sjusjøen.  Dvs løypekjøring ved behov.

 

 

TIDLIGLØYPER I HELGENE FØR JUL (forutsatt nok snø)

 

Hvor:        T/R Sjusjøen, løyper på Ljøsheim-Grunnåsen-Nesbyen (LGN) etter
                  nærmere avtale med velforeningen.

Når:          Oppkjørt til fredag. Deretter lørdag og søndag ved behov. 

 

 

JULA  (forutsatt nok snø)

                       

Hvor:        T/R Sjusjøen, alle løyper på (LGN)
                  T/R Hamarseterhøgda, ev. om Åkersetra

Når:          Oppkjørt fra 21.12, ved behov gjennom romjula, og nyttårshelga tom
                  nyttårsaften.

 

 

HELGENE MELLOM JUL OG VINTERFERIEN 
                       

Hvor:        T/R Sjusjøen, alle løyper på LGN
                  T/R Hamarseterhøgda, løype bort til Birkebeinerløypa

Når:          Oppkjørt til fredag, lørdag ved behov.  Søndag ved behov for LGN.

 

 

VINTERFERIEN 
                       

Hvor:        T/R Sjusjøen, alle løyper på LGN
                  T/R Hamarseterhøgda, løype bort til Birkebeinerløypa

Når:          Uke 8 og 9:  Kjøre opp ved behov fra fredag 15/2 til søndag 3/3. 
                                           

 

HELGENE MELLOM VINTERFERIE OG PÅSKE
                       

Hvor:        T/R Sjusjøen, alle løyper på LGN
                  T/R Hamarseterhøgda, løype bort til Birkebeinerløypa

Når:          Oppkjørt til fredag, lørdag og søndag ved behov.

 

 

PÅSKEN 
                       

Hvor:        T/R Sjusjøen, alle løyper på Ljøsheim
                  T/R Hamarseterhøgda, løype bort til Birkebeinerløypa

Når:          Kjøres opp alle dager i påsken.

 

 

ETTER PÅSKE 
                       

Hvor:        T/R Sjusjøen, Grunnåsen og Nesbyen
                  ev. T/R Hamarseterhøgda, ev. om Åkersetra

Når:          Kjørt opp til fredag, lørdag ved behov.  Søndag ved behov for LGN
                  Vurderes løpende

 


KONTAKTPERSONER

 

Pihl AS                        Per Fineid                               916 46 759

 

Nes Almenning           Tore Lien Bjørnstad                913 71 795

 

Ringsakfj. Drift            Johannes Haukåssveen         900 65 610

 

Ljøsheim                     Ottar Ness                              480 98 801

 

Hamarseterhøgda      Jan Backe                               997 31 663

 

 

 

 

 

Mesnali, 15.11.2012.

Per Fineid